Economie

Op de Economie pagina’s zal er dieper op de economische impact van de vervalsingen van De Ploeg worden ingegaan. Vervalsingen en rechtszaken kunnen een verwoestend effect hebben op de marktwaarde van een kunstenaars-oeuvre. Er zal worden gekeken naar de correlatie tussen de gemiddelde marktwaarde van De Ploeg werken en de gebeurtenissen in de vervalsingszaak. Verder zal er een schatting worden gemaakt van de vermoedelijke opbrengsten van Cor van L. zijn vermoedelijke vervalsingspraktijken. Tot slot zal er een overzicht worden gegeven van de transacties tussen Johan Meijering en Van L.

DISCLAIMER: All rights reserved. All content (texts, trademarks, illustrations, photos, graphics, files etc.) on this website are protected by copyright and other protective laws. The contents of this website are to be used only in accordance with Internet regulations. Without the explicit written permission of the website’s controller it is prohibited to integrate in whole, or in part, any of the protected contents published on these websites into other programs or other web sites or to use them by any other means. This website can contain elements that are protected by copyright and by other laws that are subject to the copyright or other rights of third parties and that are correspondingly protected for these third parties.
The website’s controller has carefully compiled the contents of this website in accordance with their current state of knowledge. Access to and use of this website, as well as web sites related or connected to this by links, are at the user’s own risk and responsibility. Damage and warranty claims arising from missing or incorrect data are excluded. The website’s controller bears no responsibility or liability for damage of any kind, also for indirect or consequential damages resulting from access to or use of this website or websites related or connected to this by links. The website can contain links (cross references) to websites that are run by third parties. The website’s controller takes no responsibility for the content of these other websites.