De Ploeg Geschatte Opbrengst

Op deze pagina zal er een schatting worden gemaakt van de opbrengst van Cor van L.’s vermoedelijke vervalsingspraktijken. Het doel van deze schatting is om te laten zien dat de illegale inkomsten van verkochte vervalsingen een noemenswaardig bedrag opleveren. Dit laat niet alleen zien hoe winstgevend De Ploeg vervalsingen zijn, maar ook wat de economische schade is als gevolg van criminele activiteiten.

Voor de schatting is de volgende formule gebruikt:

Aantal Bekende Vervalsingen x Gemiddelde Prijs De Ploeg Werken = Geschatte Opbrengst

440 x € 10.000 = € 4.400.000

Om te beginnen wordt het aantal vervalste schilderijen vastgesteld. Er zal worden gekeken vanaf 1992, aangezien dit het jaar is dat de veilinghuizen aangifte deden tegen Van L. en dus het jaar dat Van L. werd geïdentificeerd als de vermoedelijke vervalser van De Ploeg. Na 1992 komt het merendeel van de vervalsingen uit de Zwaneveld Collectie die bestond uit 550 schilderijen. Tijdens de taxatie van de collectie, die in beslag was genomen door de belastingdienst, in 1995 door Renée Smithuis schatte zij dat minstens 80% van de collectie vals was. Dit suggereert een totaal van 440 (550 x 0.8) schilderijen die als vals zijn aangemerkt. Het aantal ligt waarschijnlijk hoger, aangezien er nog altijd vervalsingen op Ebay/Marktplaats en in de kunsthandel worden aangeboden. De 440 zijn de met zekerheid vastgestelde vervalsingen.

De gemiddelde prijs van De Ploeg werken na 1992 is ongeveer € 10.000, zoals gezien kan worden op de Prijs Index Pagina

De formule resulteert dan in het volgende: 440 x € 10.000 = € 4.400.000. De geschatte opbrengst van de De Ploeg vervalsingen is dus meer dan 4 miljoen euro. Dit is een conservatieve schatting, aangezien Van L. vermoedelijk vervalsingen heeft gemaakt en verkocht vóór 1992, alsmede het aantal nog niet geïdentificeerde vervalsingen. De ware opbrengst is waarschijnlijk meer dan 4 miljoen. 4 miljoen is nog altijd een aanmerkelijke opbrengst, zeker als men in ogenschouw neemt dat deze gehele opbrengst vermoedelijk direct in de zak van Van L. is verdwenen. Wederom zien we de financiële schade ten gevolg van de vermoedelijke vervalsingspraktijken van Van L.

DISCLAIMER: All rights reserved. All content (texts, trademarks, illustrations, photos, graphics, files etc.) on this website are protected by copyright and other protective laws. The contents of this website are to be used only in accordance with Internet regulations. Without the explicit written permission of the website’s controller it is prohibited to integrate in whole, or in part, any of the protected contents published on these websites into other programs or other web sites or to use them by any other means. This website can contain elements that are protected by copyright and by other laws that are subject to the copyright or other rights of third parties and that are correspondingly protected for these third parties.
The website’s controller has carefully compiled the contents of this website in accordance with their current state of knowledge. Access to and use of this website, as well as web sites related or connected to this by links, are at the user’s own risk and responsibility. Damage and warranty claims arising from missing or incorrect data are excluded. The website’s controller bears no responsibility or liability for damage of any kind, also for indirect or consequential damages resulting from access to or use of this website or websites related or connected to this by links. The website can contain links (cross references) to websites that are run by third parties. The website’s controller takes no responsibility for the content of these other websites.