Kunst

De Ploeg vervalsingszaak is de langstlopende rechtsgang in de kunstgeschiedenis. Dit is gedeeltelijk het gevolg van hoe de juridische procedures zich hebben ontwikkeld (Zie Recht), maar ook van de missende input van de kunstwereld. Zoals kan worden gezien op de Catalogue Raisonné Pagina is een groot probleem voor het oeuvre van De Ploeg het ontbreken van een catalogue raisonné. Als gevolg hiervan is er geen objectief referentiekader voor het vaststellen van de authenticiteit van een mogelijk De Ploeg werk. Hoewel er een aantal experts zijn gespecialiseerd op het gebied van De Ploeg, is er geen vastgestelde autoriteit voor het authenticeren van De Ploeg werken. De afwezigheid van een dergelijke autoriteit, gecombineerd met het ontbreken van een objectief referentiekader, stelt vervalsers in staat om een oeuvre te vervuilen. Voorts is de kunstwereld tekortgeschoten in haar onderzoek naar deze mogelijke vervalsingen. Tot het onderzoek van Atelier voor Restauratie & Research van Schilderijen (A.R.R.S.) in 2010 had er geen enkel uitgebreid onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot de mogelijke De Ploeg vervalsingen. Het onderzoek van A.R.R.S. is het eerste dat definitief bewijst, gebaseerd op zowel technische als kunsthistorische argumenten, dat de werken vervalsingen zijn, waarschijnlijk gemaakt door Cor van L. (Zie Authenticiteits Onderzoek). Ware het niet voor de civiele zaak tegen Van L. had dit onderzoek nooit plaatsgevonden. Dit is de achterliggende motivatie voor deze website. Door de gevolgen van het niet actief aanpakken van een vervalser te tonen, wordt de noodzaak voor een actievere houding van de kunstwereld duidelijk. Als er geen verbeteringen worden gemaakt, is het wachten op de volgende De Ploeg vervalsingszaak.

DISCLAIMER: All rights reserved. All content (texts, trademarks, illustrations, photos, graphics, files etc.) on this website are protected by copyright and other protective laws. The contents of this website are to be used only in accordance with Internet regulations. Without the explicit written permission of the website’s controller it is prohibited to integrate in whole, or in part, any of the protected contents published on these websites into other programs or other web sites or to use them by any other means. This website can contain elements that are protected by copyright and by other laws that are subject to the copyright or other rights of third parties and that are correspondingly protected for these third parties.
The website’s controller has carefully compiled the contents of this website in accordance with their current state of knowledge. Access to and use of this website, as well as web sites related or connected to this by links, are at the user’s own risk and responsibility. Damage and warranty claims arising from missing or incorrect data are excluded. The website’s controller bears no responsibility or liability for damage of any kind, also for indirect or consequential damages resulting from access to or use of this website or websites related or connected to this by links. The website can contain links (cross references) to websites that are run by third parties. The website’s controller takes no responsibility for the content of these other websites.