De Ploeg Authenticiteits-Onderzoek

Op deze pagina zal er een overzicht worden gepresenteerd van het onderzoek van het Atelier voor Restauratie & Research van Schilderijen (A.R.R.S.) door Milko den Leeuw dat het Gerechtshof Leeuwarden gebruikt om twee schilderijen als vervalsingen aan te merken in de civiele procedure. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van A.R.R.S.

De onderstaande schilderijen zijn A.R.R.S. ter hand gesteld voor onderzoek door de heer Meijering (nr 1, 2, 6 en 7), mevrouw C. Durville (nr 3 en 4) en mevrouw C. Zwanenveld-Snippe (nr 5).

Het Forensicon onderzoeksrapport is beschikbaar gesteld door Marco Bosman.

Kunstenaar:Jan Altink?
Titel:‘Heuvellandschap’
Techniek:Olieverf op doek
Afmeting:40,0 x 46,4 cm.
Gesigneerd:rechtsonder J Altink
Gedateerd:rechtsonder ‘54
ARRS nr:2011.685
Provenance:Periode voor Cor van L.; geen provenance
Kunstenaar:Jan Altink?
Titel:‘Het Reitdiep’
Techniek:Olieverf op karton
Afmeting:60,0 x 74,5 cm.
Gesigneerd:rechtsonder J Altink
Gedateerd:
ARRS nr:2011.686
Provenance:Periode voor Cor van L.; geen provenance
Kunstenaar:Jan Altink
Titel:‘Stilleven met Mijnwerkerslamp en Fles’
Techniek:Olieverf op doek
Afmeting:60 x 50 cm.
Gesigneerd:rechtsonder J. Altink
Gedateerd:rechtsonder ‘45
ARRS nr:2011.687
Provenance:Afkomstig uit nalatenschap Jan Altink
Tentoonstelling1953-54 Pictura Groningen
Kunstenaar:Jan Altink
Titel:‘Zeegezicht’
Techniek:Olieverf op doek
Afmeting:60,5 x 81 cm.
Gesigneerd:rechtsonder J. Altink
Gedateerd:rechtsonder ‘54
ARRS nr:2011.688
Provenance:Afkomstig uit nalatenschap Jan Altink
Kunstenaar:Cor van L.
Titel:‘Molen aan een beek’
Techniek:Olieverf op doek
Afmeting:65,0 x 75,0 cm.
Gesigneerd:rechtsonder Cor van L…..
Gedateerd:
ARRS nr:2011.689
Provenance:Gekocht bij Cor van L. door mevrouw C. Zwanenveld-Snippe
Kunstenaar:Johan Dijkstra?
Titel:‘Roggestompen’
Techniek:Olieverf op doek
Afmeting:49,5 x 59,5 cm.
Gesigneerd:rechtsonder Dijkstra
Gedateerd:
ARRS nr:2011.690
Provenance:Periode voor Cor van L.; geen provenance
Kunstenaar:Johan Dijkstra?
Titel:‘Landschap met boerderij en boer’
Techniek:Waterverf op papier
Afmeting:32,0 x 27,0 cm.
Gesigneerd:linksonder Johan Dijkstra
Gedateerd:
ARRS nr:2011.691
Provenance:Periode voor Cor van L.; geen provenance

Algemeen

Op basis van protocol, waarin opgenomen de technische gegevens en instellingen van de meetinstrumenten en de visualisatie van de meetplaats voor een ten aller tijde gewenste herhaling van de meeting, worden de elementen welke zijn aangetroffen in het kunstobject gekwantificeerd en gekwalificeerd. De meetresultaten voortkomend uit Bruker Xrf ARTAXTM Helium 800 zijn non-destructief, gevisualiseerd en reproduceerbaar.[1] Op deze wijze blijven de meetplaatsen in tact voor de mogelijkheid van ‘counterfeit checking‘. Dit is aangeboden aan de gedaagde Cor van L. en zijn advocaat. Zij hebben tijdens de procesgang geen gebruik wensen te maken van deze mogelijkheid tot ‘counterfeit checking‘. Uiteraard had A.R.R.S. in het bijzijn van twee notarissen of gerechtshof-afgevaardigden het onderzoek willen herhalen.

In dit onderzoek naar de authenticiteit van de betwijfelde werken zijn opgenomen: twee originele schilderijen van Jan Altink, twee betwijfelde werken van Jan Altink, twee betwijfelde werken van Johan Dijkstra en één origineel schilderij van Cor van L. Alle vier de betwijfelde werken zijn bij Van L. aangekocht. De originele Altink’s komen uit verschillende privécollecties. Het authentieke schilderij van Van L. is als origineel verkocht door Van L. aan Johan Meijering, bij deze transactie heeft Van L. een betalingsbewijs overlegd aan Meijering. De vermoedelijke maker van de vervalsingen Van L. tracht keer op keer verwarring te scheppen door over de toegepaste bindmiddelen te reppen. Echter vormen de bindmiddelen geen bindend of onweerlegbaar bewijs in dit onderzoek. De toegepaste verfstoffen en drogers doen dat echter wel. Daarom is het A.R.R.S. onderzoek gericht op de verfstoffen, drogers en schildertechnische toepassing.

[1] Pinna, Daniela (ed.). Scientific Examination for the Investigation of Paintings: A Handbook for Conservator-Restorers. Florence: Centro Di. 2009, page 210-213.

De grondering

Met name de metingen van de grondering blijken het meest bindend omdat deze op één en dezelfde werkwijze van de aangetroffen materialen berust; te weten de manipulatie van het drogingsproces. Het beïnvloeden van de grondering en de eerste lagen op de grondering met te actieve en overvloedige drogers (siccatieven) wijst op een doelbewust manipuleren van het eindresultaat van het schilderij. Het is zogezegd een vervalserstruc uit het boekje. Het doel is het vormen van kunstmatige craquelures. Dit staat haaks op de vorming van craquelures door natuurlijke ouderdom. Zoals gezegd is de toepassing van drie verschillende witte pigmenten (zink-, lood- en titaniumwit) in de grondering van een schilderij in strijd met de houdbaarheid van een schilderij. Met name het mengsel titaniumwit aan zinkwit is contraproductief voor het drogingsproces. De toevoeging van sneldrogende siccatieven aan het mengsel van deze pigmenten heeft maar één doel; het drogingsproces zodanig invloeden dat er een actieve krimp en uitzetting ontstaat. De krimp en uitzetting van de grondlaag is noodzakelijk om binnen zeer korte tijd een zogenaamd ‘natuurlijk’ ogend craquelurepatroon te doen ontstaan.

Experts, die hun opinies baseren op het blote oog, indicateren deze ‘natuurlijk ogende craquelure’ zijnde dat het schilderij ouderdom heeft, en daarom betrouwbaar of echt moet zijn. Staaltje visuele misleiding waar vervalsers immer naar op zoek zijn.

De originele werken van Jan Altink

De originele werken van Altink hebben geen (0%) materiele relatie met de bovengenoemde mengtechnieken van verfstoffen en siccatieven in de grondering. Een traditioneel geschoolde schilder als Altink was zeer bewust van de negatieve gedragingen van gronderingen, verfstoffen en de toepassing van drogers.

Kunstenaars die hun schilderijen een lang bestaan willen garanderen, mijden deze wijze van mengen en drogen. Het is dan ook geen verrassing dat in de originele werken van Altink deze werkwijze in het geheel niet is aangetroffen.

Verflagen

Indicatief is dat niet alleen in de grondering, maar ook in de toplagen deze wijze van verfmengen is waar te nemen. Uit het onderzoek is gebleken dat dit karakteristiek is voor de werkwijze van de maker. De werkwijze en de materialen in de toplagen van de betwijfelde werken (twee Altinks? en twee Dijkstra’s?) en het originele werk van Van L. hebben 100% overeenkomsten.

Conclusie bij het Gerechtshof

Gezien de metingen aan de betwijfelde Altink’s en Dijkstra’s zijn er twee opvallende overeenkomsten. De toegepaste verstoffen en de mengtechniek van Van L.  tonen 100% overeenkomsten met het originele werk van Van L. en 0%  relatie met de originele werken van Altink. Het Gerechtshof Leeuwarden heeft met betrekking tot de twee betwijfelde Altink’s deze conclusies overgenomen. (Zie Hoger Beroep)

Contra-expertise en overdracht van het bewijsmateriaal onder protocol

Gedurende de rechtsprocedure (zaaknummer 107.002.669/1 – dd 15-06-201) is aan Van L. en zijn raadsman de mogelijkheid gegeven om in het bijzijn van onafhankelijke experts en notarissen het A.R.R.S. onderzoek aan contra-expertise te onderwerpen. Daar heeft Van L. geen gebruik van gemaakt. Hetgeen ook is weergegeven in het arrest van het Gerechsthof Leeuwarden:

“Van L. heeft afgezien van contra-enquete”[1]

Pas nadat het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden definitief was geworden en de zaak was terugverwezen naar de Rechtbank is Van L. gaan vragen om een contra-expertise in de vorm van een nieuw onderzoek. Dit verzoek heeft de Rechtbank Assen afgewezen aangezien het arrest van het Gerechtshof Leeuwarden op dat moment al onherroepelijk was geworden als gevolg van het feit dat Van L. geen cassatie had ingesteld:

“2.3 Bij gelegenheid van die comparitie heeft Van L. betoogd dat het technisch onderzoek aan de schilderijen niet op de juiste wijze of op basis van de juiste gegevens heeft plaatsgevonden. Hij stelt dat een nieuw onderzoek ingesteld dient te worden.
2.4 De rechtbank zal daar echter niet in meegaan. Het hof heeft bij eindarrest vastgesteld dat de twee genoemde schilderijen voor vals moeten worden gehouden. Van L. heeft tegen dit arrest geen cassatie ingesteld. Het arrest is dan ook onherroepelijk.”[2]

Wanneer de juridische procedures afgesloten zijn kan de overdracht van de schilderijen plaatsvinden. Zodra Van L. aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan kunnen in principe de schilderijen, het bewijsmateriaal, worden geretourneerd. Deze teruggave zal onder protocol geschieden. Dat wil zeggen dat in het bijzijn van onafhankelijke experts de vervalsingen opnieuw worden geïdentificeerd en nagemeten. Hierna kan het bewijsmateriaal aan Van L. worden vrijgegeven.

[1] Gerechtshof Leeuwarden d.d. 24 juli 2012, Zaaknummer 107.002.669/01, r.o. 2.

[2] Rechtbank Assen, d.d. 23 juli 2014, Zaaknummer C/19/52024, r.o. 2.3-2.4.

Protocol Image
DISCLAIMER: All rights reserved. All content (texts, trademarks, illustrations, photos, graphics, files etc.) on this website are protected by copyright and other protective laws. The contents of this website are to be used only in accordance with Internet regulations. Without the explicit written permission of the website’s controller it is prohibited to integrate in whole, or in part, any of the protected contents published on these websites into other programs or other web sites or to use them by any other means. This website can contain elements that are protected by copyright and by other laws that are subject to the copyright or other rights of third parties and that are correspondingly protected for these third parties.
The website’s controller has carefully compiled the contents of this website in accordance with their current state of knowledge. Access to and use of this website, as well as web sites related or connected to this by links, are at the user’s own risk and responsibility. Damage and warranty claims arising from missing or incorrect data are excluded. The website’s controller bears no responsibility or liability for damage of any kind, also for indirect or consequential damages resulting from access to or use of this website or websites related or connected to this by links. The website can contain links (cross references) to websites that are run by third parties. The website’s controller takes no responsibility for the content of these other websites.