Recht

De vermoedelijke vervalser en verkoper van vervalste De Ploeg werken – Cor van L. – is meerdere keren verwikkeld geraakt in juridische procedures. Hij werd in 1992 gearresteerd op verdenking van fraude en de verkoop van vervalste werken. Deze zaak zou bekend komen te staan als de Altink I Affaire. De term Altink Affaire werd voor het eerst gebruikt door Renée Smithuis en is overgenomen door de media en Johan Meijering. De volgende grote rechtszaak zou starten op 30 januari 2003, wanneer Meijering een civiele procedure tegen Van L. start voor schadevergoeding voor de door Van L. aan hem verkochte vermeende vervalsingen. Dit zou bekend komen te staan als de Altink II Affaire. De verschillende procedures zullen op de volgende pagina’s worden behandeld. Het is van belang om hierbij op te merken dat het principe van ‘hoor en wederhoor’ zoveel mogelijk is toegepast. Dit is gedaan door middel van alle processtukken van de gerechtshoven en de partijen – voor zover beschikbaar – inzichtelijk te maken.

DISCLAIMER: All rights reserved. All content (texts, trademarks, illustrations, photos, graphics, files etc.) on this website are protected by copyright and other protective laws. The contents of this website are to be used only in accordance with Internet regulations. Without the explicit written permission of the website’s controller it is prohibited to integrate in whole, or in part, any of the protected contents published on these websites into other programs or other web sites or to use them by any other means. This website can contain elements that are protected by copyright and by other laws that are subject to the copyright or other rights of third parties and that are correspondingly protected for these third parties.
The website’s controller has carefully compiled the contents of this website in accordance with their current state of knowledge. Access to and use of this website, as well as web sites related or connected to this by links, are at the user’s own risk and responsibility. Damage and warranty claims arising from missing or incorrect data are excluded. The website’s controller bears no responsibility or liability for damage of any kind, also for indirect or consequential damages resulting from access to or use of this website or websites related or connected to this by links. The website can contain links (cross references) to websites that are run by third parties. The website’s controller takes no responsibility for the content of these other websites.