De Ploeg Partijen

Op deze pagina zal er een korte biografie worden gegeven van de drie personen die juridische stappen tegen Cor van L. hebben genomen.

Johan Meijering

Johan Meijering studeerde sociale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Meijering is na zijn afstuderen in 1980 gaan werken als (hoofd)agent van de gemeentepolitie. Later zou hij als maatschappelijk werker en sociale wetenschapper voor verschillende gemeentelijke overheden gaan werken. Meijering was initiatiefnemer en organisator van de viering van het 75-jarig bestaan van De Ploeg in 1993. Hiernaast organiseerde hij ook andere kleine exhibities in zijn kijkbungalow.

Meijering is de eisende partij in de nog altijd lopende civiele zaak, de Altink II Affaire.

Renée Smithuis

Renée Smithuis studeerde journalistiek, maar zou haar eigen kunstgalerij beginnen in 1979. Ze is gespecialiseerd in werken van de Bergense School en het Nederlands expressionisme. De galerij zou haar deuren sluiten in 1999. Recentelijk, in 2015, doneerde ze haar volledige collectie van Bergense School werken aan het Singer Museum in Laren.

Smithuis was de eerste die de Nederlandse kunstmarkt waarschuwde voor de De Ploeg vervalsingen die in omloop waren. Ook zou zij samen met Cees Hofsteenge als getuige-deskundige optreden in de strafrechtelijke zaak – Altink I Affaire – tegen Van L. Na het sepot startten zij samen een artikel 12 procedure om Van L. alsnog vervolgd te krijgen.

Cees Hofsteenge

Cees Hofsteenge begon zijn kunstgalerij in 1972. Hij zou zich al snel specialiseren op De Ploeg. Gedurende zijn tijd als kunsthandelaar zou hij bekend komen te staan als één van de grootste experts op het gebied van De Ploeg. Hij heeft veelvuldig gepubliceerd over De Ploeg, waaronder een publicatie voor de viering van het 75-jarig bestaan van De Ploeg. De kunstgalerij zou zijn deuren sluiten in 2012.

Hofsteenge zou samen met Smithuis optreden als getuige-deskundige  in de strafrechtelijke zaak –  de Altink I Affaire – tegen Van L. Na het sepot startten zij samen een artikel 12 procedure om Van L. alsnog vervolgd te krijgen.

DISCLAIMER: All rights reserved. All content (texts, trademarks, illustrations, photos, graphics, files etc.) on this website are protected by copyright and other protective laws. The contents of this website are to be used only in accordance with Internet regulations. Without the explicit written permission of the website’s controller it is prohibited to integrate in whole, or in part, any of the protected contents published on these websites into other programs or other web sites or to use them by any other means. This website can contain elements that are protected by copyright and by other laws that are subject to the copyright or other rights of third parties and that are correspondingly protected for these third parties.
The website’s controller has carefully compiled the contents of this website in accordance with their current state of knowledge. Access to and use of this website, as well as web sites related or connected to this by links, are at the user’s own risk and responsibility. Damage and warranty claims arising from missing or incorrect data are excluded. The website’s controller bears no responsibility or liability for damage of any kind, also for indirect or consequential damages resulting from access to or use of this website or websites related or connected to this by links. The website can contain links (cross references) to websites that are run by third parties. The website’s controller takes no responsibility for the content of these other websites.