De Ploeg Tijdslijn van Gerechtelijke Procedures

Op deze pagina zal de tijdslijn worden getoond van de langstlopende rechtsgang in de kunstgeschiedenis. Voor meer informatie over de individuele procedures ga naar de andere Recht pagina’s.

06-06-1991 Sotheby’s en vijf andere veilinghuizen doen aangifte tegen Cor van L. voor poging tot oplichting
13-06-1992 Van L. wordt gearresteerd en er vindt een huiszoeking plaats in de woning van Van L. Tijdens deze huiszoeking worden 31 kunstwerken in beslag genomen
17-06-1992 Van L. wordt na vier dagen verhoor vrijgelaten
01-1993 Van L. krijgt de in beslag genomen kunstwerken terug
03-1993 Het Openbaar Ministerie (OM) seponeert de zaak tegen Van L.
31-03-1994 Renée Smithuis en Cees Hofsteenge starten een artikel 12 procedure om Van L. alsnog vervolgd te krijgen
20-09-1994 De Procureur Generaal adviseert het Gerechtshof om de artikel 12 klacht af te wijzen. Dit op grond van gebrek aan wettig en overtuigend bewijs
09-1995 Het Gerechtshof besluit de artikel 12 klacht af te wijzen op grond van gebrek aan wettig en overtuigend bewijs
30-01-2003 Johan Meijering dagvaardt Van L. op grond van contractbreuk en daarop volgende schade. In deze procedure staan tien werken – door Van L. aan Meijering verkocht – centraal
16-08-2004 Meijering doet aangifte tegen Van L. wegens oplichting, gekwalificeerde valsheid in geschriften en verduistering
18-05-2005Meijering legt conservatoir beslag op de boerderij van het echtpaar Van L.
15-06-2005 Het OM besluit geen verder onderzoek in te stellen naar Van L. Meijering dient hiertegen een artikel 12 klacht in
31-08-2005 De procedure tussen Meijering en Van L. vangt aan met een rolzitting
02-11-2005Comparitie na antwoord, partijen komen niet tot een minnelijke schikking
10-05-2006 De Rechtbank Assen wijst de heer C. Buijsert aan als onafhankelijke getuige-deskundige
25-07-2006Partijen ontvangen het concept-rapport van Buijsert, waarin hij concludeert dat de 10 werken vals zijn
11-01-2007Ontvangst definitief rapport Buijsert, conclusies zijn identiek aan het concept-rapport
22-01-2007 Het Gerechtshof Leeuwarden wijst de artikel 12 klacht van Meijering af op grond van gebrek aan wettig en overtuigend bewijs
01-08-2007 De Rechtbank Assen draagt de getuige-deskundige op om een vervolgrapport te schrijven en zijn conclusies verder te onderbouwen
30-01-2008 De Rechtbank Assen wijst de conclusies van Buijsert af en besluit in haar tussenvonnis dat niet vast is komen te staan dat de 10 werken vals zijn. Meijering gaat tegen dit vonnis in beroep
05-03-2008 Meijering wordt ontvankelijk verklaard om een hoger beroep in te stellen
29-04-2008 Meijering brengt de appeldagvaarding uit. Het aantal kunstwerken dat in het geding is, wordt teruggebracht naar 5
19-08-2009 Meijering doet wederom aangifte tegen Van L. voor oplichting en valsheid in geschriften
16-06-2010 Eerste zitting, pleidooizitting, vindt plaats in het hoger beroep
28-09-2010 Het Gerechtshof Leeuwarden legt de bewijslast omtrent de authenticiteit van de schilderijen bij Meijering
08-02-2011 Het Gerechtshof Leeuwarden hoort drie getuigen
15-02-2011 Het Gerechtshof Leeuwarden hoort de volgende drie getuigen
15-06-2011Atelier voor Restauratie & Research van Schilderijen (A.R.R.S) presenteert zijn eindrapport dat het Gerechtshof doet besluiten twee werken vals te verklaren
24-06-2011 Het Gerechtshof Leeuwarden beveelt een comparitie van partijen om tot een mogelijke schikking te komen. Partijen komen niet tot overeenstemming
24-07-2012 Het Gerechtshof Leeuwarden stelt Meijering gedeeltelijk in het gelijk en verklaart twee, namelijk Pic de Luc en Het Reitdiep, van de vijf werken vals. Verwijst de rest van de procedure terug naar de Rechtbank
08-10-2012 Het OM besluit geen verder vervolging tegen Van L. in te stellen
30-10-2012Eindvonnis van het Gerechtshof Leeuwarden. Het Hof vernietigd het vonnis van 30 Januari 2008 van de Rechtbank Assen
05-12-2012 De Rechtbank Assen beveelt een comparitie van partijen om tot een mogelijk minnelijke schikking te komen
07-12-2012 Meijering start een artikel 12 procedure om Van L. alsnog vervolgd te krijgen
20-03-2013 De comparitie van partijen vindt plaats, partijen komen wederom niet tot een minnelijke schikking
18-10-2013 Het Gerechtshof Leeuwarden wijst de artikel 12 klacht van Meijering af op grond van verjaring van de strafrechtelijke feiten
08-01-2014 De Rechtbank Assen stelt per tussenvonnis Meijering in de gelegenheid om zijn schade te onderbouwen
19-11-2014 De Rechtbank Assen wijst vonnis en ontbindt de gesloten overeenkomst tussen Meijering en Van L. Zij veroordeelt Van L. tot het betalen van schadevergoeding van ongeveer € 40.000. Verwijst de overige schade naar een separate schadestaat procedure
13-02-2015 Van L. gaat in beroep tegen dit vonnis en eist in appel schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad van het vonnis
03-05-2016Van L. kondigt aan op basis van 382 RV (bedrog) tegen het reeds finale vonnis van het Gerechtshof Leeuwarden in te gaan als onderbouwing voor zijn conservatoir beslag
19-05-2016 De voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland geeft Van L. verlof tot het leggen van conservatoir beslag op de werken Pic de Luc en Het Reitdiep
03-11-2016 Van L. spant een kort geding aan tegen Meijering om de twee vals verklaarde werken opnieuw te laten onderzoeken
14-11-2016 De Rechtbank Noord-Nederland wijst de door Van L. geëiste voorzieningen in het kort geding af
17-08-2017 Meijering dagvaardt Van L. voor de schadestaat procedure
24-10-2017 Het Gerechtshof Leeuwarden wijst het incidenteel appel van Van L. tot schorsing van het executie van het vonnis van 19 november 2014 af. Het Hof verwijst de hoofdzaak van het appel naar de rol op 5 december 2017
15-11-2017Van L. geeft het Nederlands Forensisch Insituut rapport met de materiële analyse van de schilderijen vrij (d.d. 12-12-1992)
12-12-2017De Rechtbank Assen staat Meijering toe om opnieuw conservatoire beslag te leggen op de woonboerderij van het echtpaar Van L.
16-05-2018Uitspraak in de schadestaat procedure staat voor deze datum op de rol
17-07-2018Eerste rol-zitting in het door Van L. aangespannen hoger beroep

DISCLAIMER: All rights reserved. All content (texts, trademarks, illustrations, photos, graphics, files etc.) on this website are protected by copyright and other protective laws. The contents of this website are to be used only in accordance with Internet regulations. Without the explicit written permission of the website’s controller it is prohibited to integrate in whole, or in part, any of the protected contents published on these websites into other programs or other web sites or to use them by any other means. This website can contain elements that are protected by copyright and by other laws that are subject to the copyright or other rights of third parties and that are correspondingly protected for these third parties.
The website’s controller has carefully compiled the contents of this website in accordance with their current state of knowledge. Access to and use of this website, as well as web sites related or connected to this by links, are at the user’s own risk and responsibility. Damage and warranty claims arising from missing or incorrect data are excluded. The website’s controller bears no responsibility or liability for damage of any kind, also for indirect or consequential damages resulting from access to or use of this website or websites related or connected to this by links. The website can contain links (cross references) to websites that are run by third parties. The website’s controller takes no responsibility for the content of these other websites.